yin yoga lärarutbildning HT2018

Yinyogalärarutbildning med Elisabeth Kaufmann

på Yogahuset i Falun hösten 2018

Yinyoga är en stillsam och meditativ yogastil, som hjälper oss komma till ro i en stressfylld vardag. Dessutom mjukar den upp vår bindväv, får igång vårt energiflöde och tränar oss i medveten närvaro. Alltfler upptäcker yinyoga och det behövs fler lärare i denna yogaform.

Nu har du möjlighet att gå en yinyogalärarutbildning där teorin kombineras med praktik och didaktik – efter avslutad utbildning ska du känna dig trygg i att undervisa både små och stora grupper tack vare djup föreståelse för yinyogans alla delar såväl som flera tillfällen under kursen där du får öva på att leda och förmedla.

 

Yinyogaworkshop på Yogahuset färgUtbildningen är förlagd till tre helger:

Delkurs 1: 5-7 oktober
Delkurs 2: 26-28 oktober
Delkurs 3: 23-25 november

Helgerna påbörjas fredag kl. 18 och avslutas söndag kl. 16.30.

 

Kostnad för hela utbildningen (tre helger):

9900:- exkl. moms (12375:- inkl. moms). Kurslitteratur i digital form ingår och mailas till kursdeltagarna.

 

Vid fullständigt genomförd kurs erhålles diplom.

Om du endast kan delta en eller två helger, är kostnaden per helg 3700:- exkl. moms (4625:- inkl. moms). Deltagande till hela kursen har dock förtur.

 

Anmälan längst ner på sidan

 

Kursinnehåll:

Delkurs 1 

Yinyogans grunder, nyckelbegrepp och historia

Hur du instruerar positioner och ser när det behövs variationer och hjälpmedel.

Hur du sätter ihop ett balanserat yinyogapass

I grupp sätter du ihop och instruerar ett 60 minuters yinyogapass

 

Delkurs  2 

Yinyogans anatomi, fascia, livsenergi och andning

Hur du hjälper yinyogautövaren att ta hjälp av andning och visualisering för att lösa upp spänningar och underlätta för energin att flöda

Hur du tar hänsyn till den enskilde deltagarens anatomi och särskilda förutsättningar

Hur du inkluderar alla möjliga behov i dina instruktioner

Du sätter ihop och instruerar ett 30 minuters yinyogapass med anpassningar till deltagarnas anatomi och individuella förutsättningar

 

Delkurs  3 

Insiktsmeditation, mindfulness och bodyscan

Hur du hjälper yinyogautövaren till medveten närvaro i kroppen

Du sammansätter och förmedlar ett 75 minuters yinyogapass där du integrerar allt du lärt dig (kursexamination)

E instruerar yinyoga svartvittElisabeth Kaufmann är EFYTA-certifierad lärare i Sivananda hatha yoga och har studerat vidare till yinyogalärare hos Magdalena Mecweld och Sarah Powers.  Hon har pedagogisk bakgrund (språklärare). Elisabeth har utövat yoga sedan 1986 och undervisat sedan 2005. De senaste tre åren har hon hållit många heldagsworkshops i yinyoga över hela landet.


Yin Yoga lärar utbildning

Delkurs 1: 5-7 oktober
Delkurs 2: 26-28 oktober
Delkurs 3: 23-25 november